lista_horna.jpg

JUDr. Kamil L í š k a


súdny exekútor
Bratislava
mec.jpg, 1,0kB

Dražby

Náš exekútorský úrad vykonáva dražby hnuteľných vecí a dražby nehnuteľností podľa ustanovení Exekučného poriadku. Dražba je prístupná verejnosti. Dražiť môže ktorýkoľvek právny subjekt s výnimkami ustanovenými v zákone.

Dražby hnuteľných vecí

Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie. Vydražiteľ musí najvyššie podanie ihneď zaplatiť; ak to neurobí, draží sa vec znova, ale bez jeho účasti.
V súčasnosti nie sú na predaj žiadne hnuteľné veci

Dražby nehnuteľností

Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania určeného podľa zákona, a to v hotovosti alebo šekom, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora. Ohľadne podrobností nás kontaktujte telefonicky.

 

Aktuálne dražby:

 

Ex 248/2008 - Trvalé trávne porasty v Hriňovej
Exekútorský úrad predá pozemky– trvalé trávne porasty vo výmere 1.009 m2. Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce v katastrálnom území Hriňová

- katastrálna mapa

 

Ex 575/2008 - Trvalé trávne porasty v Kozárovciach
Exekútorský úrad predá pozemky – trvalé trávne porasty vo výmere 1.149 m2 a orná pôda vo výmere 9.636 m2. Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce v katastrálnom území Kozárovce.

 

Ex 865/2009 - Byt v Trenčianskych Tepliciach

Exekútorský úrad predá v dražbe 3 – izbový byt s príslušenstvom v Trenčianskych Tepliciach. Celková podlahová plocha vrátane pivnice je 63,45m2. Byt sa nachádza na 4/9 poschodí v panelovom obytnom dome na ulici SNP 122/4 v Trenčianskych Tepliciach. Dražba sa bude konať dňa 18.1.2013 o 11:00 hod. v exekútorskom úrade na Ul. 29. augusta 2, Bratislava. Najnižšie podanie je stanovené vo výške 23.000 eur a výška zábezpeky 11.500 eur. Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 14.12.2012 o 14:00 hod. a dňa 7.1.2013 o 10:00 hod. v mieste nehnuteľnosti.

- obr. 1

- obr. 2

- obr. 3

- obr. 4

 

Ex 298/2010 - Priemyselný objekt v Oslanoch

Exekútorský úrad predá v dražbe dvojpodlažný objekt bývalej pekárne nachádzajúcej sa v obci Oslany, súpisné číslo 134. V súčasnosti sa objekt využíva na spracovanie čriev, mäsa a mäsových výrobkov. Podlahová plocha bývalej pekárne je 682 m2. K objektu patria pozemky – zastavané plochy a nádvoria a orná pôda o celkovej výmere 2.743 m2. Stavba je dispozične riešená ako výrobné priestory s kompletným skladovým a prevádzkovým riešením, miestnosťou kotolne, ČOV, chladiarní a tiež miestnosťami sociálno-hygienických zariadení. Dražba sa bude konať dňa 7.12.2012 o 11:00 hod. v exekútorskom úrade na Ul. 29. augusta 2, Bratislava. Najnižšie podanie je stanovené vo výške 210.000,- eur a výška zábezpeky je 105.000,- eur. Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 16.11.2012 o 13:00 hod. v mieste nehnuteľnosti.

- obr. 1

- obr. 2

- obr. 3

 

Ex 2530/2009 - Nákladný náves

Exekútorský úrad predá v dražbe nákladný náves ASKO NV 35.29, rok výroby: 2004. Dražba sa bude konať dňa 2.2.2012 o 10:00 hod. v exekútorskom úrade na Ul. 29. augusta 2, Bratislava. Najnižšie podanie je stanovené vo výške 7.061,50 eur.

- obr. 1

 

Ex 816/2009 – 3 – izbový byt v Nových Zámkoch
Exekútorský úrad v Bratislave predá v dražbe 3 – izbový byt s príslušenstvom v Nových Zámkoch. Podlahová plocha bytu je 81,99 m2. Byt sa nachádza na 8/8 poschodí v panelovom obytnom dome na ulici Nábrežná 4559/85 v Nových Zámkoch. Dražba sa bude konať dňa 9.3.2012 o 11:00 hod. v exekútorskom úrade na Ul. 29. augusta 2, Bratislava. Najnižšie podanie je stanovené vo výške 49.900,- eur a výška zábezpeky na 24.950,- eur. Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 24.2.2012 o 13:00 hod. v mieste nehnuteľnosti.

- obr. 1

- obr. 2

- obr. 3

- obr. 4

 

Ex 642/2010 – Nebytové priestory v Novej Dubnici
Exekútorský úrad predá nebytové priestory na 1. p. byt. domu na ul. Sady Cyrila a Metóda č. 20 v obci Nová Dubnica. Nebytový priestor je využívaný ako obchodno-administratívny priestor s kanceláriami a príslušenstvom: chodby, kuchynky a sociálne zariadenia.

- obr. 1

- obr. 2

- obr. 3

- obr. 4

 

Ex 1173/2010 - Byt v Prešove

Exekútorský úrad predá v dražbe 3 – izbový byt s príslušenstvom v Prešove. Celková podlahová plocha vrátane pivnice je 65,15 m2. Byt sa nachádza na 8/8 poschodí v panelovom obytnom dome na ulici Exnárova 6 v Prešove. Dražba sa bude konať dňa 21.9.2012 o 11:00 hod. v exekútorskom úrade na Ul. 29. augusta 2, Bratislava. Najnižšie podanie je stanovené vo výške 47.800,-  eur a výška zábezpeky 23.900,- eur. Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 7.9.2012 o 15:00 hod. v mieste nehnuteľnosti.

- obr. 1

- obr. 2

- obr. 3

- obr. 4

- obr. 5

 

Ex 5305/2011 - Motorové vozidlo

Dňa 8.11.2012 o 10.00 hod. v Exekútorskom úrade Bratislava, JUDr. Kamil Líška - súdny exekútor, Ulica 29. augusta 2, 811 07 Bratislava sa uskutoční dražba hnuteľných vecí: motorové vozidlo Audi TT Coupé 1.8 T, rok výroby 1998. Najnižšie podanie je stanovené vo výške 3.831,- EUR, slovom tritisíc osemstotridsaťjeden eur.

- obr. 1